Privacy statement

Algerin Electronics , gevestigd aan de Kuipersweg 9, 2031EH te Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.algerin.nl
Kuipersweg 9
2031EH  Haarlem
Tel. 023-8882326

Tom Defourny is de Functionaris Gegevensbescherming van Algerin Electronics Hij is te bereiken via info@algerin.nl
 

Privacy en veiligheid

Je persoonlijke gegevens. Je laat ze bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als je iets wilt bestellen. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we je hier graag. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via info@algerin.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Algerin Electronics verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Bedrijfsnaam
- Voor-en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- KVK nummer
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@algerin.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Algerin Electronics verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Je bestelling leveren (Grondslag Toestemming en Overeenkomst)

Voor je bestelling hebben we de Bedrijfsnaam, je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook je telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je bestelling bezorgen en je op de hoogte houden over je bestelling. We geven je gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten.

 

Je account (Grondslag Toestemming)

In je account op Algerin Electronics slaan we onder andere de volgende informatie op: Bedrijfsnaam, je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, KVK nummer, aflever- en betaalgegevens. We bewaren ook gegevens over je eerdere bestellingen zodat je deze makkelijk kan terugvinden.
 

Klantenservice (Grondslag Toestemming)

Je kunt met ons bellen of e-mailen. Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van je gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Wij kunnen jou ook bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
.

Reparatie (Grondslag Toestemming en Overeenkomst)

Soms maken we gebruik van een andere partij voor het uitvoeren van reparaties aan producten die je bij ons hebt gekocht. Die partij kan daarvoor jouw gegevens gebruiken.

 

Nieuwsbrieven (Grondslag Toestemming)

Je kunt je aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. 
 
Reviews
We  maken geen gebruik van reviews uitgevoerd door een derde partij.

Betaling (Grondslag Toestemming en Overeenkomst)
Betalingen geschieden op rekening. Uw gegevens worden niet door ons bewaard, alleen bij de desbetreffende bank.
Belasting (Grondslag Wettelijke Verplichting)
 Algerin Electronics verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Algerin Electronics neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen .
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Algerin Electronics bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
Account op Algerin Electronics:        Bewaartermijn: 3 jaar, wordt verwijderd na 3 jaar inactief
Facturen:                                            Bewaartermijn: 7 jaar, voor de belastingdienst
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Algerin Electronics verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Algerin Electronics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Algerin Electronics gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Algerin Electronics en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@algerin.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Algerin Electronics wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Algerin Electronics neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Met derden die jouw gegevens nodig hebben om de bestelling te verzorgen hebben we verwerkersovereenkomsten afgesloten. Daarin hebben we vastgelegd dat je gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@algerin.nl